Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie likwidacji przewracających się drzew w parku Strzelnica.(369)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF