Zapytanie radnej Marii Krause w sprawie równania dróg gruntowych w Rogalinku.(367)

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF