Wniosek radnej Marii Krause w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi 431 w Rogalinku.(366)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF