Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej.(364)

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF