Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przebudowy zakola z ul. Wawrzyniaka w ul. Mostową (356)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF