Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości dzieci i pracowników Przedszkola w Wiórku

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF