Uchwała Nr XL/396/16 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Uchwała Nr XL/396/16.pdf