Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uszczelnienia i kontroli systemu poboru opłaty targowej i targowiskowej oraz poprawy komfortu pracy sprzedających na targowisku

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF