(582) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawienia studzienki kanalizacyjnej i zamontowania progu zwalniającego na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf