(581) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie utworzenia subkonta celem zebrania środków dla rodziny z Rogalinka poszkodowanej w pożarze domu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf