Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie określenia sposobu rozwiązania problemu oczyszczania ścieków na terenie wsi: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Mieczewo i Radzewice (38

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF