Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zainstalowania na ul. Strzeleckiej w Mosinie znaków ograniczających prędkość do 40 km na godzinę

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF