Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uzupełnienia zadoleń na ul. Skrytej w Mosinie grubszym tłuczniem lub gruzobetonem

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF