Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoleń burmistrza i pracowników

Zapytanie radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF