Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o ustawienie na ul. Spacerowej w Mosinie znaku zakazu wjazdu (z wyłączeniem miejszkańców i pojazdów Aquanetu) lub znaku D-14 "strefa zamieszkania".(378)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF