(566) Zapytanie radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie rozbudowy świetlicy w Sowinkach oraz budowy sieci wodociągowej w Sowińcu.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf