Wniosek radnego Jacka Szeszuły o usunięcie zniszczeń w asfalcie na wyjeździe z ul. Gałczyńskiego w ul. Sowiniecką.(371)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF