Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie planu miejscowego dla terenu "dzikiej zabudowy" w Dymaczewie Nowym przy jeziorze

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF