Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podjęcia pilnej interwencji zmierzającej do poprawy lub budowy nowej nawierzchni drogi we wsi Bolesławiec

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga odpowiedź.PDF