Wnioski Waldemara Wiązka w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnych we wsiach: Borkowice, Bolesławiec, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare oraz w sprawie zastosowan

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga odpowiedź.PDF