(558) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zaprogramowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Żabinku w taki sposób, aby zapalało się czerwone światło, gdy nadjeżdża

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf