Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa w Dymaczewie Starym oraz w Drużynie

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF