Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podania sponsora dwóch słupów ogłoszeniowych, udostępnienia umowy sponsoringu między Burmistrzem Gminy Mosina a sponsorem i wskazania, czy były w st

Wnioski radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF