Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie uporządkowania przejścia na dworzec kolejowy od ul. Sowinieckiej wzdłuż toru kolejowego

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF