Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania korespondencji między Burmistrzem Gminy Mosina a Prokuraturą Okręgową w Poznaniu w sprawie decyzji SKO odnoszących się do p. Świerczy

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF