(546) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie udostępnienia boiska sportowego w Czapurach do użytku publicznego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf