Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uwzględnienia ilości mieszkańców w naliczaniu środków finansowych na realizację zadań wynikających ze statutu osiedla oraz w sprawie podania zasad n

Wnioski radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF