Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie remontu poddasza Izby Muzealnej w Mosinie

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF