Zapytania radnej Wiesławy Mani w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Mosinie

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF