Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy wodociągu do Głuszyny Leśnej

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF