Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie Przedszkola w Wiórku

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF