Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Wieniawskiego oraz przeprogramowania świateł na skrzyżowaniu Szosa Poznańska/Poniatowskiego.(363)

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF