Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 22.09.2016 r.

Protokół.pdf