Zapytania i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy kanalizacji i odwodnienia ul. Ludwikowskiej w Krosinku, posprzątania ul. Wierzbowej.(361)

Zapytania i wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF