(531) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie podjęcia działań w sprawie budowy masztu radiokomunikacyjnego w Puszczykowie.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf