Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 21.09.2016 r.

Protokół.pdf