Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie budowy tunelu pod torami dla osiedla "Za Barwą" (357)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Ustosunkowanie się radnego do udzielonej odpowiedzi.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF