(529) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie udrożnienia studzienki kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Głównej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf