Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zachowania burmistrza na sesji.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF