Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wypowiedzi burmistrza na sesji Rady Miejskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF