Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uszkodzonej nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF