Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o pilne wyrównanie nawierzchni ulic gruntowych położonych między ul. Leszczyńską a ul. Torową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF