Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie umieszczenia kosza na śmieci na ul. Wąskiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF