Wniosek radnego Antoniego Karlińskiego w sprawie wycięcia chorego drzewka, stojącego w chodniku ul. Czereśniowej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF