Wniosek radnego Kordiana Kleibra o doprowadzenie aluminiowych słupów latarnianych, umieszczonych wzdłuż ul. Dworcowej w Mosinie, do czystości

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF