(491) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie zainstalowania przy sklepie spożywczym "Prządka" w Krośnie słupków blokujących wjazd

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf