Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zakupu odblaskowych naklejek ostrzegających ewentualnych wandali o konsekwencjach umieszczania w miejscach do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plaka

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF