Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przerwania budowy chodnika w ul. Piaskowej w Mosinie do momentu wycięcia starych karłowatych klonów

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF