(480) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie słupków ograniczających wjazd na chodnik na ul. Wysokiej, w sprawie znaku informującego o strefie parkowania na ul. Poznańskiej a ul. Kościuszk

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf