Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie przy ul. Krasickiego

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF